• Učenje o jednosti i dualitetu, polaritetu suprotnosti u prirodi i čoveku i energijama kroz koje se te suprotnosti projavljuju u prirodi, tj ućenje o Yinu i Yangu,
  • Upoznavanje sa 5 elemenata i zakonitostima koje unutar njih vladaju: ciklusi snabdevanja energijom, kontrole energije, potrošnje energije, kao i energijom destrukcije. Kako ih prepoznati i kakvog sve uticaja imaju elementi i ciklusi na naš život. Kako živeti u harmoniji sa elementima i univerzumom
  • Upoznavanje sa 14 glavnih meridijana koji snabdevaju određene organe u organizmu, kao i patologijama koje nastaju zbog narušenog poretka u sistemu liferovanja energije.
  • Upoznavanje sa biološkim satom , kako na organsko-dnevnom, tj godišnjem nivou tako i u životnim ciklusima. Kako u svakom svom životnom ciklusu pronaći ravnotežu i iskoristiti snagu elemenata za lićno zdravlje i prosperitet.
  • Mogućnosti prepoznavanja veze između elemenata, emocija i bolesti. Kako nas emocije mogu razboleti ili ozdraviti. Mogućnosti kliničke primene (važno za one koji se već bave medicinom i terapeutikom ili psihplogijom, kao odlična dopuna i inspiracija za njihov rad.)
  • Upoznavanje sa patogenim faktorima i načinima kako ih se rešiti, odnosno, kako ih se čuvati
  • Demonstracija velikih energetskih manipulacija: povlačenje energije iz sistems gde je previše i kao takva bude štetna, u sistem sa nedostatkom energije, gde je ta energija preko potrebna. Primer, ako je nekome stalno hladno, čak i leti, onda se može manipulacijom energije postići da toj osobi ne bude više hladno... ovo je samo demonstracija za one koji budu bili na kursu da bi videli koliko je korisno to znanje. Na dvodnevnom kursu se ne može naučiti kako da se manipuliše energiju, jer je za to potrebno mnogo više vremena i znanja... (tema za buduća obrazovanja i usavršavanja)