Prijava

Termini za edukaciju

Termin Modul
4. - 5. Mart Uvod u kinesku energetiku (medicinu)
25. - 26. Mar TFH-1
29. - 30. April TFH-2
13. - 14. Maj TFH-3
27. - 28. Juni TFH-4

Prijavite se