Anksioznost

💎Kada smo mladi i zdravi, onda ne pitamo svoje telo kako mu je sa našom usijanom glavom, našom voljom koja hoće "pošto poto" i po svaku cenu...

A cena?

Cena je uvek ista, naše zdravlje.

Tako počinje naše telo, ali i celo naše biće da šlepa razne terete iz raznih životnih situacija, a pri tom nas i telo i duša prate do kraja našega života.

Ne zaboravimo zdravlje nam je potrebno do poslednjeg našeg daha.

☝️Naučimo se na vreme da ga čuvamo.

Redovnim balansiranjem čuvamo i naše telo ali i celo naše biće.

💎Kada smo mi u balansu i ceo svet je izbalansiran.

Naučite TFH i izbalansirajte svet... počevši od sebe...

Vaša Ana 💌