• Emocionalno balansiranje uz pomoć 5 elemenata
  • Teorija akupunkturnih tačaka
  • Lo/Luo akupresurne tačke
  • "Zaleđeni" mišići
  • Obostrana mičićna "slabost" i vertebralne refleksne tačke
  • Statusno-diagnostičke informacije koje nam liferuje kičma
  • Testiranje svih mišića u stojećem stavu
  • Praktično izvođenje balansa sa korišćenjem svega do sada naučenog
  • Podela certifikata