• Uvođenje u kinesiologiju i tri stuba zdravlja: biomehanike, biohemije i psihe, koji odražavaju stanje funcije mišića.
 • Mišićni test, šta nam on govori, koju primenu ima. Potencijali i granice.
 • Upoznavanje sa pravilima testiranja, zauzimanje stava, spoljašnjeg i unutrašnjeg, pravilom 2kg/2s, shvatanjem razlike između blokiranog mišića i "uključenog" mišića.
 • Pronalaženje mišića koji je pogodan ko Indikator sa potrebnim testovima (centralni meridian ren mai, uključne tačke, dehidratacioni stresni test), kao i neophodni pred-testovi neurološko-enegetske raspoloživosti CN-sistema za testiranje (levo-desno, gore-dole, napred-nazad)
 • Testiranje prvih i osnovnih 14 mišića. Upoznavanje sa anatomijom i funkcijom onih mišića koje testiramo.
 • Upoznavanje sa neurolimfatičnim zonama (izum Dr. Frank Champan poćetkom 20 veka)
 • Upoznavanje sa neurovaskularnim dodirnim tačkama na glavi (izum DR. Terence Bennett 30 godina 20 veka)
 • Upoznavanje sa meridijanima
 • Lokaliziranje adekvatne korekture - terapeutska lokalizacija kao i provera korekcije (challenge)
 • Rad sa organskim satom
 • Aktiviranje očne i slušne enrgije
 • Vežba unakrsnog pokreta, aktiviranje leve i desne moždane sfere kroz Cross Crawl
 • Redukcija emocionalnog stresa kroz antistres tačke
 • "Surogat" test
 • Testiranje namirnica
 • Praktična primena i izvođenje kompletnog balansa učesnika kursa
 • Istorijat i nastanak tehnike THF
 • Etičke osnove onih koji se bave ovom tehnikom
 • Podela certifikata